ACADEMIA DE MUZICA "GHEORGHE DIMA"

Tematica principală a proiectului fiind muzica,unde spațiile sunt gândite și proiectate pentru organizarea de reprezentații muzicale,conceptul are mai multe elemente ordonatoare.Cele mai importante sunt: -o „deschidere” a școlii către exterior,printr-un spațiu public vitrat (forum); -o dispunere spațială clară a disciplinelor și activităților de școală; -relația curte interioară-cadrul natural; -concept:cutie muzicala(fiecare sală dintr-o academie de muzică,poate fi asociată,cu o cutie muzicală; aceste săli sunt împărtițe pe diferite instrumente,ce au intensități sonore diferite;aceste cutii muzicale, au fost poziționate și suprapuse în așa fel încât,amplitudinea vibrației să fie într-un echilibru constant. Sunetul,undele și vibrațiile,create de acestea,având intensități diferite,intervin în forma generală a ansamblului dar și în detaliul fiecărei volumetrii în parte.Acest fapt este vizivil,încă din amenajarea urbanistică a ansamblului:în frontul continuu al străzii 21 Decembrie 1989, se deschide un buzunar,o piațetă,care are rolul,de a pune în valoare,monumentalitatea corpului, care adăpostește sala principală de concerte. Adiacent acestui spatiu,se află o stradă nou propusă, care să faciliteze accesul pietonal și auto și din partea nord-estică a complexului,evitând astfel,crearea de spații „moarte”,de zone greu de utilizat și de pus în valoare.Ideea este,de a avea fluxuri de circulație continue,acest fapt devenind vizibil și prin propunerea unui traseu pietonal,de această dată, în partea nord-vestică a sitului,de-alungul Canalului Morii.Astfel,ansamblul devine accesibil din toate părțile,atât de către pietoni,cât și de autoturisme,iar spațiul urban rezultat,este unul plin de mișcare,de melodie. Sala de concerte, va fi o sală de tip auditoriu,cu scaune,scenă și detalii acustice puternice.Tipologia acesteia,se înscrie în conceptul “shoebox” (al cutiei de pantofi),care a fost utilizat aproape întotdeauna,pentru spaţii de acest tip,în ultimele trei decenii. Celelalte două săli,destinate în primul rând,concertelor pentru muzică de cameră și concertelor pentru orgă,vor fi proiectate,sub forma unui paralelipiped,pereții sălii,vor fi acoperiți cu un material absorbant,iar scaunele vor fi aranjate într-un mod ergonomic,pentru a permite o circulație naturală și pentru a ușura intrarea și ieșirea din sală.Sala,este în concepție și în aplicare polivalentă. Unitatea ansamblului nu este doar una formală,volumetrică sau funcțională,ci continuă și la nivelul tratării fațadelor și a amenajărilor exterioare.Fațadele sunt o expresie a funcționalității interioare.Vitrajele ample,trădează prezența foaierelor,a spațiilor accesibile publicului.Faptul că suprafețele vitrate sunt ample,denotă că,publicul are o libertate și o accesibilitate mare în cadrul clădirii.